Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tourment
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự đau đớn
  • Tourments de la maladie
   đau đớn vì bệnh tật
  • Tourments de l'attente
   đau khổ chờ đợi
 • nguồn đau khổ
 • nỗi day dứt, nỗi bứt rứt, nỗi băn khoăn
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự tra tấn
Related words
Related search result for "tourment"
Comments and discussion on the word "tourment"