Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trop-plein
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • lượng tràn ra
  • Le trop-plein d'un récipient
   lượng tràn ra ở một thùng chứa
 • (nghĩa bóng) sự chan chứa, sự tràn trề
  • Trop-plein de sentiments
   sự chan chứa tình cảm
  • Trop-plein de vie
   sức sống tràn trề
 • bể chứa nước tràn
Related search result for "trop-plein"
Comments and discussion on the word "trop-plein"