Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vaincu
Jump to user comments
tính từ
 • thua, bại
 • chịu phục, chịu thua
  • Vaincu par la raison
   chịu phục vì lẽ phải
 • đã khắc phục được, đã chế ngự được
  • Difficultés vaincues
   những khó khăn đã khắc phục được
danh từ giống đực
 • kẻ bại trận, kẻ thua
  • La honte des vaincus
   cái nhục của những kẻ bại trận
Related search result for "vaincu"
Comments and discussion on the word "vaincu"