Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
variable
Jump to user comments
tính từ
 • biến đổi thất thường
  • Temps variable
   thời tiết thất thường
  • Vent variable
   gió đổi chiều
 • có thể đổi dạng; biến đổi được
  • Mot variable en genre et en nombre
   từ có thể đổi dạng theo giống và số
  • Lentille à foyer variable
   thấu kính tiêu cự biến đổi được
 • (toán học) biến thiên
  • Grandeur variable
   đại lượng biến thiên
danh từ giống đực
 • (khí tượng) áp suất sập sùi
danh từ giống cái
 • (toán học) biến số, biến
  • Variable aléatoire/variable stochastique
   biến số ngẫu nhiên
  • Variable angulaire
   biến số góc
  • Variable complexe
   biến số phức
  • Variable dépendante
   biến số phụ thuộc
  • Variable dynamique
   biến số động lực
  • Variable généralisée
   biến số suy rộng
  • Variable indépendante
   biến số độc lập
Related words
Related search result for "variable"
Comments and discussion on the word "variable"