Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vertiginous
/və:'tidʤinəs/
Jump to user comments
tính từ
 • quay tròn, xoay tròn
  • a vertiginous motion
   chuyển động xoay tròn
 • làm cho chóng mặt
  • a vertiginous height
   chỗ cao quá làm chóng mặt
  • to grow vertiginous
   chóng mặt
Related words
Related search result for "vertiginous"
Comments and discussion on the word "vertiginous"