Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
worse
/wə:s/
Jump to user comments
tính từ (cấp so sánh của bad)
 • xấu hơn, tồi hơn, dở hơn
 • ác hơn
 • nguy hiểm hơn
 • (vị ngữ) nặng hơn, trầm trọng hơn, nguy kịch hơn (bệnh, hoàn cảnh)
  • the doctor says he is worse today
   bác sĩ nói bệnh anh ta hôm nay nặng hơn
  • to have the worse ground
   ở địa vị xấu hơn, ở trong điều kiện xấu hơn
phó từ (cấp so sánh của badly)
 • xấu hơn, kém hơn
  • he has been taken worse
   bệnh tình anh ta trở nên xấu hơn (nặng hơn)
 • tệ hơn, mạnh hơn, quá quắt hơn
  • it's raining worse than ever
   mưa chưa bao giờ dữ như thế này
IDIOMS
 • none the worse
  • không kém
 • worse off
  • lâm vào hoàn cảnh xấu hơn; sa sút
danh từ
 • cái xấu hơn, cái tệ hơn, cái tồi hơn
  • there was worse to come
   còn có những cái xấu hơn sẽ đến
 • tình trạng xấu hơn, chiều hướng xấu hơn
  • a change for the worse
   sự thay đổi xấu đi
  • to go from bad to worse
   ngày càng xấu hơn
 • (the worse) sự thua cuộc
  • to have the worse
   bị thua
  • to put to the worse
   thắng
Related search result for "worse"
Comments and discussion on the word "worse"