Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
arose
/ə'raiz/
Jump to user comments
nội động từ arose, arisen
 • xuất hiện, nảy sinh ra, xảy ra
  • more difficulties arose
   nhiều khó khăn nảy sinh ra
  • there arose many heroes
   nhiều anh hùng xuất hiện
 • phát sinh do; do bởi
  • difficulties arising from the war
   những phát sinh khó khăn do chiến tranh
 • (thơ ca) sống lại, hồi sinh
 • (từ cổ,nghĩa cổ) mọc lên; trở dậy
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) nổi lên, vọng đến, vang đến (tiếng âm thanh)
Related search result for "arose"
Comments and discussion on the word "arose"