Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rechercher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tìm lại
  • Chercher et rechercher
   tìm đi tìm lại
 • tìm, tìm tòi, tìm kiếm
  • Rechercher la cause d'un phénomène
   tìm nguyên nhân của một hiện tượng
 • mưu cầu, cầu cạnh
  • Rechercher la protection des grands
   cầu cạnh sự che chở của những người quyền quí
 • (luật học, pháp lý), truy tầm
  • Être recherché pour meurtre
   bị truy tầm vì giết người
 • chuộng
  • Rechercher les âmes nobles
   chuộng những tâm hồn cao thượng
 • (từ cũ; nghiã cũ) tìm cách làm thân với
  • Tout le monde le recherche
   mọi người tìm cách làm thân với ông ta
Related search result for "rechercher"
Comments and discussion on the word "rechercher"