Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
entraver
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xích chân
  • Entraver un cheval
   xích chân ngựa
 • cản trở, gây trở ngại
  • Entraver les négociations
   cản trở cuộc thương thuyết
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) hiểu
  • Je n'entrave que dalle
   tôi không hiểu tí gì về việc ấy cả
Related search result for "entraver"
Comments and discussion on the word "entraver"