Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
fortune
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • của cải, tài sản; cơ nghiệp; sự giàu có
  • Homme qui a la fortune
   người giàu có
 • sự may rủi
  • Bonne fortune
   sự may
  • Mauvaise fortune
   sự rủi
 • (văn học) vận mệnh, số mệnh, số phận
  • Les caprices de la fortune
   những sự oái ăm của số mệnh
  • Triste fortune
   số phận đáng buồn
  • à la fortune du pot
   (thân mật) có gì ăn nấy, không bày vẽ gì (khi mời khách)
  • bonnes fortunes
   số đào hoa
  • de fortune
   tạm bợ
  • Lit de fortune
   giường ngủ tạm bợ
  • faire contre mauvaise fortune bon coeur
   thất bại vẫn vui không nản
  • faire fortune
   làm giàu
  • officier de fortune
   (từ cũ, nghĩa cũ) chân trắng lên sĩ quan
  • revers de fortune
   sự suy sút; nỗi thất bại
  • roue de la fortune
   sự rủi may; bánh xe quay xổ số
  • tenter fortune
   xem tenter
Related search result for "fortune"
Comments and discussion on the word "fortune"