Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pensée
Jump to user comments
{{pensées}}
danh từ giống cái
 • tư duy; sự suy nghĩ
 • ý nghĩ, ý tưởng; tư tưởng
  • Parler contre sa pensée
   nói trái ý nghĩ
  • La pensée de Marx
   tư tưởng của Mác
 • ý kiến; ngụ ý, dụng ý
  • Saisir la pensée d'un auteur
   nắm được dụng ý của tác giả
 • ý định
  • Avoir la pensée de partir
   có ý định ra đi
 • sự tưởng nhớ
  • La pensée d'un absent
   sự tưởng nhớ người vắng mặt
 • (số nhiều) mơ mộng
  • S'enfoncer dans ses pensées
   chìm đắm trong mơ mộng
 • châm ngôn
  • Les pensées de Pascal
   các châm ngôn của Pa-xcan
  • en pensée
   trong ý nghĩ, trong tư tưởng
  • entrer dans la pensée de quelqu'un
   đi guốc trong bụng ai
  • venir à la pensée
   nảy ra trong ý nghĩ
danh từ giống cái
 • (thực vật học) cây hoa bướm, cây hoa păng xê
Related search result for "pensée"
Comments and discussion on the word "pensée"