Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tánh Linh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây nam tỉnh Bình Thuận. Diện tích 1194,7km2. Số dân 80.600 (1997), gồm các dân tộc: Cơ Ho, Chăm, Hoa, Kinh. Địa hình đồi núi thấp ở phía tây, thấp dần từ bắc xuống nam, thung lũng ở phía đông. Sông La Ngà chảy qua. Rừng có nhiều gỗ quý, đặc sản rừng: dầu rái, chai cục, lá buông, dược liệu. Tỉnh lộ 335, đường sắt Thống Nhất chạy qua huyện. Huyện thành lập từ 30-12-1982 do chia huyện Đức Linh thành 2 huyện: Đức Linh và Tánh Linh thuộc tỉnh Thuận Hải, từ 26-12-1991 thuộc tỉnh Bình Thuận, gồm 14 xã, huyện lị đóng tại xã Lạc Tánh
Related search result for "Tánh Linh"
Comments and discussion on the word "Tánh Linh"