Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Thị Dung
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Trần Thị Ngừ; ? - 1259) Con ông Trần Lý. Năm 1209, lấy hoàng thái tử Sảm nhà Lý. Nhà Lý mất, bà bị gả làm vợ Trần Thủ Độ. Được phong là Linh từ quốc mẫu. Bà là một nhân vật xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp tồn tại và an ninh của nhà Trần
Related search result for "Trần Thị Dung"
Comments and discussion on the word "Trần Thị Dung"