Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aboi
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (văn học) tiếng sủa
  • Le soir était tout vibrant d'abois de chiens (Mauriac)
   tiếng chó sủa làm náo động cả buổi chiều
 • (số nhiều, săn bắn) tiếng sủa vây chặn (của chó); tình trạng bị chặn
  • Les pleurs de la biche aux abois (Vigny)
   tiếng kêu khóc của con hươu cái bị vây chặn.
  • être aux abois
   trong tình thế tuyệt vọng.
Related search result for "aboi"
Comments and discussion on the word "aboi"