Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
alléger
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm nhẹ bớt, giảm nhẹ
  • Alléger une voiture
   bớt đồ chở cho nhẹ xe
  • Alléger les impôts
   giảm nhẹ thuế
  • "ses pas appesantis par la tristesse [...], allégés par un peu de joie" (France)
   bước chân của anh ta nặng trĩu vì ưu phiền, nhẹ bớt nhờ một thoáng hân hoan
 • làm dịu bớt; an ủi
  • Alléger la sauce
   làm dịu nước xốt
  • Alléger les souffrances des autres
   làm dịu bớt nỗi đau khổ của kẻ khác
 • (hàng hải) bốc bớt hàng sang xuồng (để tàu nhẹ bớt)
 • tháo nước (ở ruộng muối)
  • alléger qqn de son portefeuille
   lấy sạch tiền của ai
Related search result for "alléger"
Comments and discussion on the word "alléger"