Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
annoncer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • báo, báo tin
  • Annoncer une bonne nouvelle
   báo một tin vui
  • Les journaux ont annoncé son mariage
   báo chí đã loan tin đám cưới của anh ta
 • bố cáo, thông báo
  • Annoncer qqch dans les formes légales
   công bố điều gì theo thể thức pháp định
 • báo trước, báo hiệu
  • Une fleur qui annonce le printemps
   loài hoa báo hiệu mùa xuân
 • nói trước, đoán trước
Related words
Related search result for "annoncer"
Comments and discussion on the word "annoncer"