Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
apology
/ə'pɔlədʤi/
Jump to user comments
danh từ
 • lời biện bạch, lời biện giải
 • sự xin lỗi, sự tạ lỗi
  • to make (offer) an apology
   tạ lỗi
 • (thông tục) cái tồi, vật tồi
  • a mere apology for a dinner
   một bữa ăn tồi, thế mà cũng gọi là cơm
Related words
Related search result for "apology"
Comments and discussion on the word "apology"