Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
appearance
/ə'piərəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xuất hiện, sự hiện ra sự ló ra
  • to make one's first appearance
   mới xuất đầu lộ diện, mới ra mặt
  • to put in an appearance
   có mặt, đến cho có mặt một lát (ở buổi lễ...)
 • (pháp lý) sự trình diện, sự ra hầu toà
 • sự xuất bản (sách)
 • diện mạo, dáng điệu, tướng mạo, phong thái
  • a man of good appearance
   người có diện mạo tốt
 • bề ngoài, thể diện
  • one should not judge by appearances
   không nên xét đoán theo bề ngoài
  • to save (keep up) appearances
   giữ thể diện
  • to all appearance
   theo biểu hiện bề ngoài
  • to assume (put on) the appearance of innocence
   làm ra vẻ ngây thơ
 • ma quỷ
Related search result for "appearance"
Comments and discussion on the word "appearance"