Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aucun
Jump to user comments
tính từ
 • không... nào, không... gì
  • Aucun homme
   không một người nào
  • N'avoir aucun talent
   chẳng có tài gì
  • Ce mot n'est dans aucun dictionnaire
   từ này không có trong từ điển nào cả
  • Sans aucun doute
   chẳng chút nghi ngờ nào cả
 • (văn học) bất cứ
  • Il l'aime plus qu'aucune autre
   nó yêu cô ta hơn bất cứ ai
Related search result for "aucun"
Comments and discussion on the word "aucun"