Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
blistering
Jump to user comments
Adjective
 • rất nhanh; có thể phản ứng nhanh và đạt tốc độ cao
  • a blistering pace
   bước đi rất nhanh
 • nóng đến mức giộp da, phỏng da; nóng như thể bị giộp, phỏng da
 • giọng điệu khó nghe, gay gắt, sắc bén
  • blistering criticism
   sự chỉ trích gay gắt
Noun
 • việc hình thành những vết giộp, mụn nước ở trong hoặc dưới da
Related words
Related search result for "blistering"
Comments and discussion on the word "blistering"