Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
hot
/hɔt/
Jump to user comments
tính từ
 • nóng, nóng bức
  • hot climate
   khí hậu nóng bức
 • cay nồng, cay bỏng (ớt, tiêu...)
 • nồng nặc, còn ngửi thấy rõ (hơi thú săn)
 • nóng nảy
  • hot temper
   tính nóng nảy
 • sôi nổi, hăng hái; gay gắt, kịch liệt
  • hot dispute
   cuộc tranh cãi sôi nổi
 • nóng hổi, sốt dẻo (tin tức)
 • mới phát hành giấy bạc
 • (âm nhạc) giật gân
  • hot music
   nhạc giật gân
 • (thể dục,thể thao) được mọi người hy vọng, thắng hơn cả (vận động viên chạy...)
 • (từ lóng) dễ nhận ra và khó sử dụng (đồ tư trang lấy cắp, giấy bạc...)
 • (điện học) thế hiệu cao
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (vật lý) phóng xạ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dâm đãng, dê (người)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vừa mới kiếm được một cách bất chính; vừa mới ăn cắp được
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị công an truy nã
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không an toàn cho kẻ trốn tránh
IDIOMS
 • hot and hot
  • ăn nóng (thức ăn)
 • hot and strong
  • sôi nổi, kịch liệt
 • to make it (the place) too hot for somebody
  • gây khó khăn rắc rối làm cho ai khó chịu phải bỏ chỗ nào mà đi
phó từ
 • nóng
 • nóng nảy, giận dữ
 • sôi nổi; kịch liệt
IDIOMS
 • to blow hot and cold
  • hay dao động, ngả nghiêng, hay thay đổi ý kiến
 • to give it somebody hot
  • (xem) give
ngoại động từ
 • đun nóng, hâm
Related words
Related search result for "hot"
Comments and discussion on the word "hot"