Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
cerise
Jump to user comments
{{quả anh đào}}
danh từ giống cái
 • quả anh đào
  • bouche cerise
   miệng xinh đỏ chót
  • être rouge comme une cerise
   đỏ ửng
tính từ (không đổi)
 • (có) màu anh đào
  • Cravates cerise
   ca vát màu anh đào
Related search result for "cerise"
Comments and discussion on the word "cerise"