Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
consentir
Jump to user comments
nội động từ
 • đồng ý, ưng thuận
  • Je consens à ce qu'il parte
   tôi đồng ý nó đi
  • J'y consens avec plaisir
   tôi vui lòng đồng ý việc đó
 • (nghĩa rộng) đành chịu
  • Il consent à se faire prisonnier
   nó đành chịu bị bắt giam
  • qui ne dit mot consent
   lặng thinh là tình đã thuận
ngoại động từ
 • thuận cho, cho phép
  • Consentir une vente
   cho phép bán
Related words
Related search result for "consentir"
Comments and discussion on the word "consentir"