Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
consolidate
/kən'sɔlideit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm (cho) chắc, củng cố
  • to consolidate the road surface
   làm chắc mặt đường (bằng cách cán đầm...)
  • to consolidate a military position
   củng cố một vị trí quân sự
  • to consolidate one's position
   củng cố địa vị
  • to consolidate the friendship between two countries
   củng cố tình hữu nghị giữa hai nước
 • hợp nhất, thống nhất
  • to consolidate two factories
   hợp nhất hai nhà máy
nội động từ
 • trở nên chắc chắn, trở nên vững chắc
Related search result for "consolidate"
Comments and discussion on the word "consolidate"