Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conciliate
/kən'silieit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thu phục được, chiếm được, lấy được, gây được
  • to the esteem of
   thu phục được lòng kính mến của
  • to conciliate somobody to one's side
   thu phục được ai về phía mình
 • xoa dịu
 • hoà giải, giảng hoà
 • điều hoà
  • to conciliate discrepant theories
   điều hoà những lý thuyết trái ngược nhau
Related search result for "conciliate"
Comments and discussion on the word "conciliate"