Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
couronner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đặt vòng lên đầu
  • Couronner une jeune fille de fleurs
   đặt vòng hoa lên đầu cô gái
 • tôn lên làm vua
 • tặng phần thưởng, khen thưởng
  • Couronner un élève
   khen thưởng một học sinh
 • bao quanh, vây bọc
  • Les forts qui couronnent une ville
   pháp đài bao quanh thành phố
 • hoàn thành
  • Couronner son travail
   hoàn thành công việc
 • xén (cây) thành hình vòng
 • làm (ngựa) bị thương ở đầu gối
Related words
Related search result for "couronner"
Comments and discussion on the word "couronner"