Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
corner
Jump to user comments
nội động từ
 • bóp còi
  • L'automobiliste corne
   người lái ô tô bóp còi
 • kêu ù ù
  • Les oreilles me cornent
   tai tôi ù ù
 • (thú y học) thở khò khè
  • corner aux oreilles de quelqu'un
   (thân mật) thét vào tai ai
ngoại động từ
 • gập góc, làm quăn góc
  • Corner une carte de visite
   gập góc một tấm danh thiếp (để tỏ rằng có đến thăm, (như) ng chủ đi vắng nhà)
 • (thân mật) rêu rao
  • Corner une nouvelle
   rêu rao một tin
danh từ giống đực
 • (thể dục thể thao) quả phạt góc (bóng đá)
 • (kinh tế) tài chính tập đoàn đầu cơ tích trữ
Related search result for "corner"
Comments and discussion on the word "corner"