Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
curieux
Jump to user comments
tính từ
 • ham biết
  • Esprit curieux
   tính ham biết
 • tò mò, thóc mách
  • Un enfant trop curieux
   đứa trẻ quá tò mò
 • lý thú; lạ lùng
  • Par une curieuse coïncidence
   do một sự trùng hợp lạ lùng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thích thu thập
  • Curieux de tableaux
   thích thu thập tranh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chăm chú đến
  • Curieux de propreté
   chăm chú đến sự sạch sẽ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) kỹ lưỡng, cẩn thận
  • Soin curieux
   sự chăm nom kỹ lưỡng
danh từ
 • người tò mò, người thóc mách
danh từ giống đực
 • điều lý thú, điều lạ lùng
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) thẩm phán; cảnh sát
Related search result for "curieux"
Comments and discussion on the word "curieux"