Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dégager
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chuộc về, chuộc.
  • Dégager sa montre du mont-de-piété
   chuộc đồng hồ ở hiệu cầm đồ về.
 • rút ra, tháo ra, gỡ ra, giải tỏa, giải.
  • Dégager sa main
   rút tay ra.
  • Dégager un blessé des décombres
   moi người bị thương ra khỏi đống gạch đổ nát.
  • Dégager une troupe encerclée
   giải tỏa một đội quân bị bao vây.
  • Dégager sa responsabilité
   rút trách nhiệm, giũ trách nhiệm.
  • Dégager quelqu'un de sa promesse
   giải lời hứa cho ai.
 • dọn quang, khai thông.
  • Dégager un passage
   khai thông một lối đi.
 • tỏa ra.
  • Fleur qui dégage un parfum délicieux
   hoa tỏ mùi thơm dịu.
 • (thể dục thể thao) đưa (nghĩa bóng) ra thật xa.
 • (nghĩa bóng) rút ra, nêu bật.
  • Dégager l'idée essentielle
   rút ra ý chính.
Related search result for "dégager"
Comments and discussion on the word "dégager"