Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déployer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giở rộng ra, mở ra, giăng ra, dang ra
  • Déployer un mouchoir
   mở khăn tay ra
  • Déployer les ailes
   dang cánh ra
 • phô trương
  • Déployer son luxe
   phô trương sự xa hoa của mình
 • tỏ rõ
  • Déployer son sèle
   tỏ rõ nhiệt tình của mình
 • (quân sự) dàn ra, triển khai
  • Déployer une troupe
   dàn quân ra
  • rire à gorge déployée
   cười ha hả
Related words
Related search result for "déployer"
Comments and discussion on the word "déployer"