Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
disposé
Jump to user comments
tính từ
 • được bày biện, được sắp xếp
 • (Être disposé à) sẵn lòng, sẵn sàng
  • Je suis disposé à vous rendre service
   tôi sẵn sàng giúp anh
 • (Être bien disposé) vui vẻ, hồ hởi
  • Être mal disposé
   bực dọc cau có
  • Être bien disposé envers quelqu'un
   có thiện ý với ai
  • Être mal disposé envers quelqu'un
   có ác ý với ai
Related search result for "disposé"
Comments and discussion on the word "disposé"