Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
element
/'elimənt/
Jump to user comments
danh từ
 • yếu tố
  • element of comparison
   yếu tố để so sánh
 • nguyên tố
  • the four elements
   bốn nguyên tố (đất, nước, không khí, lửa)
 • (hoá học) nguyên tố
 • (điện học) pin
 • (toán học) yếu tố phân tử
  • elements of the integral
   yếu tố của tích phân
 • hiện tượng khí tượng
 • (số nhiều) cơ sở, nguyên lý cơ bản (của một khoa học)
 • (số nhiều) sức mạnh thiên nhiên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đơn vị không quân
 • (nghĩa bóng) môi trường
  • to be in one's element
   ở đúng trong môi trường của mình
Related search result for "element"
Comments and discussion on the word "element"