Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
faiblesse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự yếu đuối
  • Faiblesse de constitution
   thể tạng yếu đuối
 • sự yếu, sự mờ nhạt, sự thoang thoảng
  • Faiblesse de la vue
   sự yếu thị lực
  • Faiblesse d'une odeur
   mùi thoang thoảng
 • sự kém vững chãi, sự đuối, sự kém cỏi
  • Faiblesse d'un pont
   sự kém vững chãi của một cái cầu
  • Faiblesse d'esprit
   tinh thần kém cỏi
 • sự nhu nhược
 • nhược điểm, điểm yếu
 • sự ít ỏi
  • Faiblesse d'une somme
   món tiền ít ỏi
 • sự học kém
  • Elève d'une grande faiblesse en histoire
   học sinh học rất kém về sử
 • tính dễ xiêu lòng (của phụ nữ)
 • sở thích
  • Avoir de la faiblesse pour
   có sở thích đối với, thích (cái gì)
 • sự ngất đi, sự xỉu đi
Related search result for "faiblesse"
Comments and discussion on the word "faiblesse"