Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
flamber
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thui, hơ lửa
  • Flamber un pigeon
   thui con bồ câu
  • Flamber un instrument de chirurgie
   hơ lửa một dụng cụ phẫu thuật
 • (nghĩa bóng, từ cũ, nghĩa cũ) nướng, phung phí hết
  • Flaber sa fotune au jeu
   cờ bạc nướng hết cơ nghiệp
nội động từ
 • cháy sáng, bốc cháy
  • La maison a flambé et l'on n'a pu éteindre l'incendie
   ngôi nhà đã bốc cháy và người ta không thể nào dập tắc được
 • rực sáng, sáng ngời
  • Des yeux qui flambent
   mắt sáng ngời
 • ham muốn mãnh liệt, nóng lòng muốn ngay
  • Coeur qui flambe
   tấm lòng ham muốn mãnh liệt
 • nón bỏng
  • Avoir la gorge qui flambe
   cổ họng nóng bỏng
Related search result for "flamber"
Comments and discussion on the word "flamber"