Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fournir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cung ứng
  • Fournir des armes à une armée
   cung ứng vũ khí cho một đạo quân
 • cho; đưa ra
  • Fournir du travail à quelqu'un
   cho ai việc làm
  • Fournir des preuves
   đưa ra chứng cứ
  • Vignoble qui fournit un vin estimé
   ruộng nho cho thứ rượu vang được ưa chuộng
 • thực hiện
  • Fournir un effort considérable
   thực hiện một cố gắng lớn
nội động từ
 • chi cấp
  • Fournir aux besoins de quelqu'un
   chi cấp cho nhu cầu của ai
Related words
Related search result for "fournir"
Comments and discussion on the word "fournir"