Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
heureux
Jump to user comments
tính từ
 • sung sướng, hạnh phúc
  • Vie heureuse
   cuộc sống hạnh phúc
 • may mắn, gặp may, gặp vận
  • C'est heureux pour vous
   may cho anh đấy
 • thuận lợi; thành công, mỹ mãn
  • Heureuse tentative
   một cuộc thử thành công
 • thích hợp, thích đáng
  • Réplique heureuse
   câu đáp lại thích đáng
  • Mot heureux
   từ thích hợp
 • tốt, tốt lành
  • Mémoire heureuse
   ký ức tốt, trí nhớ tốt
  • avoir la main heureuse
   mát tay, có số đỏ
  • être né sous une heureuse étoile
   có số may
  • heureux comme un roi
   sung sướng quá
danh từ
 • người sung sướng, người có hạnh phúc
  • les heureux de la terre
   những kẻ giàu có
Related search result for "heureux"
Comments and discussion on the word "heureux"