Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
infâme
Jump to user comments
tính từ
 • ô nhục, bỉ ổi
  • Métier infâme
   nghề ô nhục
  • Flatterie infâme
   sự nịnh hót bỉ ổi
 • ghê người
  • Un taudis infâme
   nhà ổ chuột ghê người
  • Une odeur infâme de graillon
   mùi khét ghê người
 • (từ cũ; nghĩa cũ) bị lên án, bị bêu riếu
  • La condition des comédiens était infâme chez les Romains
   thân thế các diễn viên hài kịch bị lên án dưới thời La Mã
danh từ giống đực
 • (Ecrasez l'infâme) hãy đập nát điều dị đoan (lời Vôn-te)
Related words
Related search result for "infâme"
Comments and discussion on the word "infâme"