Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
judicial
/dʤu:'diʃəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) toà án; (thuộc) quan toà; (thuộc) pháp luật ((cũng) judiciary)
  • the judicial bench
   các quan toà
  • a judicial assembly
   toà án
  • to take (bring) judicial proceedings against someone
   truy tố ai tại toà
 • do toà án xét xử, do toà quyết định
  • a judicial separation
   sự biệt cư do toà quyết định
 • bị Chúa trừng phạt
  • judicial blindnest
   sự mù quáng do Chúa trừng phạt
 • có phán đoán, có suy xét, có phê phán
  • judicial faculty
   óc suy xét, óc phê phán
 • công bằng, vô tư
Related words
Related search result for "judicial"
Comments and discussion on the word "judicial"