Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
justement
Jump to user comments
phó từ
 • đúng
  • Comme on l'a dit justement
   như người ta đã nói đúng
  • Voilà justement ce qu'il nous faut
   đấy đúng là cái chúng tôi cần
 • (từ hiếm) công bằng
  • Trancher justement un différend
   giải quyết công bằng một cuộc tranh chấp
 • (từ hiếm) chính đáng
  • Craindre justement pour son sort
   e sợ chính đáng cho số phận của mình
Related words
Related search result for "justement"
Comments and discussion on the word "justement"