Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
napper
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phủ khăn, bàn trải khăn bàn
  • Napper la table
   trải khăn lên bàn
 • phủ lên
  • L'eau que nappe le brouillard
   mặt nước có làn sương phủ lên
 • (bếp núc) phủ kem; rưới nước xốt (lên bánh, món ăn)
Related search result for "napper"
Comments and discussion on the word "napper"