Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
neutre
Jump to user comments
tính từ
 • trung lập
  • Pays neutre
   nước trung lập
 • (hóa học; vật lý học) trung tính
  • Milieu neutre
   môi trường trung tính
 • (ngôn ngữ học) thuộc giống trung
  • Pronom neutre
   đại từ giống trung
 • (sinh vật học, sinh lý học) vô tính
  • Abeille neutre
   ong vô tính
 • không rõ nét, lừng chừng
  • Couleur neutre
   màu không rõ nét
  • Ton neutre
   giọng lừng chừng
danh từ
 • người trung lập
 • (số nhiều) những nước trung lập
danh từ giống đực
 • (điện học) dây trung tính
 • (ngôn ngữ học) giống trung
Related search result for "neutre"
Comments and discussion on the word "neutre"