Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
pencil
/'pensl/
Jump to user comments
danh từ
 • bút chì
 • vật hình bút chì
 • (vật lý); (toán học) hình chùm nhọn, chùm
  • pencil of planes
   chùm mặt phẳng
  • pencil of straight lines
   chùm đường thẳng
 • (nghĩa bóng) lối vẽ, nét bút (của một hoạ sĩ)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) bút vẽ
ngoại động từ
 • viết bằng bút chì, vẽ bằng bút chì, kẻ bằng bút chì, tô bằng bút chì, ghi bằng bút chì
 • ghi (tên ngựa đua) vào sổ đánh cá
 • (thường), dạng bị động đánh bóng nhẹ bằng những đường vòng tròn đồng tâm hoặc song song)
Related search result for "pencil"
Comments and discussion on the word "pencil"