Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
pennies
/'peni/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều pence chỉ giá trị, pennies chỉ số đồng tiền
 • đồng xu penni (1 qoành 2 silinh)
  • it costs ten pence
   cái đó giá 10 xu
  • he gave me my change in pennies
   anh ấy trả lại tiền tôi bằng xu lẻ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đồng xu (1 qoành 00 đô la)
 • (nghĩa bóng) số tiền
  • a pretty penny
   một số tiền kha khá
IDIOMS
 • in for a penny, in for a pound
  • việc đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn
 • a penny for your thoughts?
  • anh đang nghĩ gì mà mê mải thế?
 • a penny blood (dreadful)
  • tiểu thuyết rùng rợn
 • a penny plain and twopence coloured
  • một áo trắng đụp hai màu (chế những người ăn mặc loè loẹt...)
 • a penny saved is penny gainef
  • tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy
 • to look twice at every penny
  • chú ý từng xu
 • take care of the pence and the pounds will take care of themselves
  • nhịn trầu mua trâu
 • to turn an honest penny
  • làm ăn lương thiện
Related search result for "pennies"
Comments and discussion on the word "pennies"