Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pièce
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • bộ phận, phần
  • Les pièces d'une charpente
   các bộ phận sườn nhà
 • mảnh, miếng, cái, con tấm (vải); thùng (rượu); khẩu (súng); đồng (tiền); bài (thơ văn); vở (kịch); gian (nhà)...
  • Une pièce de métal
   một miếng kim loại
  • Une pièce de gibier
   một con thịt
  • Une pièce de drap
   một tấm dạ
  • Une pièce de vin
   một thùng rượu nho
  • Une pièce d'artillerie
   môt khẩu pháo
  • Une pièce de cinq francs
   một đồng năm frăng
  • Une pièce de vers
   một bài thơ
  • Pièce en cinq actes
   vở năm hồi
  • Appartement de trois pièces
   căn hộ ba gian
  • Coûter trois francs (la) pièce
   giá ba frăng một cái
 • tài liệu, giấy tờ
  • luật pháp) Pièce d' instruction
   tài liệu dự thẩm
  • Pièce d' identité
   giấy tờ tuỳ thân, giấy căn cước
  • à la pièce; aux pièces
   theo sản phẩm
  • Être payé à la pièce
   được trả công theo sản phẩm
  • de toutes plèces
   hoàn toàn
  • Armé de toutes pièces
   vũ trang từ đầu đến chân
  • donner la pièce
   (thân mật) cho tiền thưởng
  • faire pièce à quelqu'un
   chơi khăm ai
  • jouer à quelqu'un une pièce de sa façon
   chơi xỏ ai một keo
  • mettre en pièces
   làm vỡ ra từng mảnh; làm rách
  • Mettre en pièces les ennemis
   đánh tan tành quân địch
  • pièce à conviction; pièce de conviction
   tang vật
  • pièce à pièce
   từng cái một
  • pièce de chair
   (thông tục) đồ bị thịt
  • pièce de four
   bánh ngọt
  • Pièce de résistance
   món ăn chắc bụng, món ăn lấy no
  • pièce rare
   vật lạ
  • tailler en pièces
   đánh tan tành
  • tout d'une pièce
   nguyên tấm, nguyên khối
  • Caractère tout d'une pièce
   tính nết cứng ngắt
  • Parler tout d'une pièce
   nói không ngừng
Related words
Related search result for "pièce"
Comments and discussion on the word "pièce"