Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
piqué
Jump to user comments
tính từ
 • bị đốt
  • Piqué par une abeille
   bị ong đốt
 • vá (chăn bông...)
 • lốm đốm mốc
 • hóa chua
  • Vin piqué
   rượu vang hóa chua
 • (âm nhạc) tách âm
 • (thân mật) tàng tàng, điên điên
danh từ giống đực
 • vải pikê
 • sự đâm bổ xuống (máy bay)
 • bước pikê (trong điệu cũ)
 • (thân mật) người tàng tàng, người điên điên
Related search result for "piqué"
Comments and discussion on the word "piqué"