Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reconcile
/'rekənsail/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giải hoà, giảng hoà, làm cho hoà thuận
  • to reconcile one person to (with) another
   giải hoà hai người với nhau
  • to reconcile two enemies
   giảng hoà hai kẻ địch
  • to become reconciled
   hoà thuận lại với nhau
 • điều hoà, làm hoà hợp, làm cho nhất trí
  • to reconcile differences
   điều hoà những ý kiến bất đồng
  • to reconcile one's principles with one's actions
   làm cho nguyên tắc nhất trí với hành động
 • đành cam chịu
  • to reconcile oneself to one's lot
   cam chịu với số phận
  • to be reconciled to something
   đành cam chịu cái gì
 • (tôn giáo) tẩy uế (giáo đường, nơi thờ phượng bị xúc phạm)
Related search result for "reconcile"
Comments and discussion on the word "reconcile"