Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
settle
/'setl/
Jump to user comments
danh từ
 • ghế tủ (ghế dài có lưng dựa và phần dưới đóng thành tủ)
động từ
 • giải quyết, ổn định tư tưởng, dàn xếp, hoà giải
  • to settle a dispute
   dàn xếp một mối bất hoà
  • to settle a doubts
   giải quyết những mối nghi ngờ
  • to settle one's affairs
   giải quyết công việc (thường là làm chúc thư)
 • ngồi đậu
  • to settle oneself in an armchair
   ngồi vào ghế bành
  • bird settles on trees
   chim đậu trên cành cây
  • to settle down to dinner
   ngồi vào bàn ăn
  • to settle down to reading
   sửa soạn đọc sách
 • để, bố trí
  • to settle a unit in a village
   bố trí đơn vị ở một làng
  • to plant's root well down in ground
   để rễ cây ăn sâu xuống đất
 • làm ăn, sinh sống; ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, định cư
  • to marry and settle down
   lấy vợ và ổn định cuộc sống
  • to settle down to a married life
   yên tâm làm ăn với cuộc sống gia đình
 • lắng xuống, đi vào nền nếp
  • things will soon settle into shape
   mọi việc sẽ đâu vào đấy
 • chiếm làm thuộc địa
 • để lắng, làm lắng xuống, làm chìm xuống; lắng xuống, lún xuống, chìm xuống
  • the rain will settle the dust
   mưa sẽ làm cho bụi lắng xuống
  • ship settles
   tàu bắt đầu chìm
 • kết thúc (công việc), thanh toán, trả dứt nợ
  • I shall settle up with you next month
   tháng sau tôi sẽ trả hết nợ cho anh
 • nguội dần, dịu dần
  • anger settles down
   cơn giận nguôi dần
 • để lại cho, chuyển cho
  • to settle one's property on somebody
   để của cải cho ai
 • (y học) định vị, khu trú (vào một bộ phận trong cơ thể) (bệnh)
IDIOMS
 • to settle someone's hash (business)
  • trị cho ai một trận, sửa cho ai một trận; thịt ai
 • cannot settle to work
 • cannot settle to anything
  • không thể yên tâm kiên trì làm một việc gì
 • that settles the matter (question)
  • thôi thế là xong (không cần phải nói thêm nữa)
Related search result for "settle"
Comments and discussion on the word "settle"