Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
refinement
/ri'fainmənt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lọc; sự tinh chế (dầu, đường); sự luyện tinh (kim loại)
 • sự tinh tế, sự tế nhị, sự tao nhã, sự lịch sự, sự sành sỏi
 • cái hay, cái đẹp, cái tinh tuý, cái tao nhã
  • all the refinements of the age
   tất cả cái tinh tuý (cái hay, cái đẹp) của thời đại
 • thủ đoạn tinh vi, phương pháp tinh vi, lập luận tế nhị, sự phân biệt tinh vi
  • refinements of cruelty
   những thủ đoạn tàn ác tinh vi
Comments and discussion on the word "refinement"