Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
renew
/ri'nju:/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hồi phục lại, làm hồi lại
 • thay mới, đổi mới
  • to renew one's youth
   làm trẻ lại
  • to renew the water in a vase
   thay nước mới ở bình
 • làm lại, nối lại, nói lại, nhắc lại, tiếp tục sau (một thời gian gián đoạn)
  • to renew a contract
   ký lại một bản hợp đồng
  • to renew one's friendship with someone
   nối lại tình bạn với ai
  • to renew a promise
   nhắc lại lời hứa
nội động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) lại trở thành mới lại
  • the clamour renewed
   tiếng ồn ào lại trở lại
Related words
Related search result for "renew"
Comments and discussion on the word "renew"