Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
renvoyer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • gửi trả về, gửi trả lại
  • Renvoyer un enfant à ses parents
   gửi trả lại một đứa bé về với cha mẹ nó
  • renvoyer un cadeau
   gửi trả lại món quà
 • đuổi, thải hồi
  • Renvoyer un élève indiscipliné
   đuổi một học sinh vô kỷ luật
  • renvoyer un fonctionnaire
   thải hồi một viên chức
 • đá lại, hắt lại; dội lại, phản chiếu
  • Renvoyer un ballon
   đá lại quả bóng
  • renvoyer le son
   dội lại âm thanh
  • renvoyer la lumière
   phản chiếu ánh sáng
 • chuyển; dẫn
  • Renvoyer l'affaire à la juridiction compétente
   chuyển vụ án sang tòa án có thẩm quyền
  • renvoyer le lecteur à un passage
   dẫn người đọc sang một đoạn văn
 • hoãn
  • Renvoyer quelque chose au lendemain
   hoãn việc gì sang ngày hôm sau
  • renvoyer d'accusation
   (luật học, pháp lý) miễn truy tố
  • renvoyer la balle
   xem balle
Related search result for "renvoyer"
Comments and discussion on the word "renvoyer"